آخرین اخبار :
انتشار نسخه جدید اسکریپت تبلیغات کلیکی زئوس

کسب درآمد از اینترنت
ردیفنام كاربريمبلغ ( تومان )
1rasho2000
2zeus5000
3moonice10000
4hoseyn20000
5avin3000
6kaveh7000
7arvin15000
 • درآمدی تا 100 تومان برای هر عضویت
 • درآمدی تا 100000 تومان برای هر کلیک
 • درآمدی تا 10.5 تومان برای هر کلیک زیرمج.
 • جزئیات و اطلاعات دقیق
 • ارتقاء عضویت دلخواه
 • درآمدزایی مختلف
 • پرداخت سریع و آنلاین
 • و...


 • روشها و امکانات متعدد تبلیغات
 • سیستم غیر قابل نفوذ و هوشمند ضد تقلب
 • اطلاعات و آمار دقیق آگهی
 • انتخاب ساعت دلخواه نمایش تبلیغات
 • تبلیغ با هر مبلغی
 • و...

تبلیغات هزینه نیست؛ سرمایه گذاریست!تعرفه ها در عضویت های مختلفاستانداردبرنزینقره ایطلایی
ارزش هر کلیک10 تومان10 تومان12 تومان100000 تومان
ارزش هر کلیک زیرمجموعه اجاره4 تومان5.5 تومان7 تومان10.5 تومان
ارزش هر کلیک زیرمجموعه مستقیم4 تومان5.5 تومان7 تومان10 تومان
حداکثر زیرمجموعه مستقیم50150300500
حداکثر زیرمجموعه اجاره ای2605507501200
وقفه زمان اجاره7543
وقفه زمان برداشت4321
قیمت زیرمجموعه مستقیم1500 تومان1300 تومان1200 تومان1100 تومان
قیمت زیرمجموعه اجاره ای260 تومان240 تومان230 تومان220 تومان
قیمت تعویض زیرمجموعه80 تومان75 تومان70 تومان70 تومان
سقف ارسال پیام خصوصی روزانه1050100200
قیمت ( یک ماه )رایگان20000  تومان30000  تومان50000  تومان